EN | TH
 

  แก้วเป็นวัสดุที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ช่างไทยนำเอาคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของแก้วมาใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะ อาทิ งานประดับกระจกแผ่นโบราณ (กระจกเกรียบ) และงานเครื่องประดับ (ลูกปัดแก้ว) ในปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วทำให้ระบบอุตสาหกรรมถูกพัฒนาตามยุคสมัย แก้วจึงถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งอยู่ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากแก้ว เช่น ขวดแก้ว และแผ่นกระจก มุ่งหวังที่จะพัฒนางานศิลปะแก้วให้เติบโตขึ้นในประเทศไทย จึงจัดตั้งหน่วยงาน BGC Glass Studio ขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์และพัฒนาการศึกษาด้านศิลปะจากแก้วอย่างจริงจัง ในขั้นต้นนี้ได้มีการลงนามในเอกสารความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อผลักดันแก้วให้พัฒนาไปสู่ผลงานสร้างสรรค์และเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปะแก้วในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

  ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาด้านการศึกษาไปพร้อมกัน โดยจัดโครงการอบรมศิลปะการเป่าแก้วขั้นพื้นฐานและเชิญศิลปินผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ ความรู้ ถ่ายทอดเทคนิคการปฏิบัติงานแก้วให้แก่บุคลากรของบริษัท ศิลปินชาวไทย อาจารย์และนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงเกิดเป็นกลุ่มศิลปินสร้างสรรค์งานศิลปะจากแก้วขึ้นในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาไปสู่การจัดกิจกรรมและการเผยแพร่งานศิลปะจากแก้วในอนาคต

  จากเหตุผลดังกล่าวบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) จึงได้ริเริ่มโครงการ Thailand Glass Art Festival 2018 ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีพันธกิจหลักในการสร้างจุดหมายใหม่ของวงการศิลปะแก้วให้เกิดขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย รวมถึงผลักดันให้เป็นที่รู้จักในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานศิลปะแก้วกับศิลปินระดับนานาชาติผ่านการจัดกิจกรรมเสวนา , กิจกรรม Workshop และการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ศิลปิน และผู้สนใจ รวมถึงการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย


schedule

22-26 พฤศจิกายน 2561

Workshop & Demonstration

@BGC Glass Studio

30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2561

Exhibition

@ Siam Paragon 1st floor Fashion Hall

ARTISTS

Austin Stern

U.S.A

Jeremy Popelka

U.S.A

Nick Mount

Australia

Nobuyuki Fujiwara

Japan

Osamu Noda

Japan

Peter Bowles

Australia

Roger Parramore

U.S.A.

Stephanie Trenchard

U.S.A

Yumiko Noda

Japan

Seong-hee Koh

South Korea

Lee Yong-Phill

South Korea

Hiroshi Yamano

Japan

Ake Rawdmek

Thailand

Araya Phanprom

Thailand

Chanida Suwannapan

Thailand

Chanon Krairos

Thailand

Chattakan Vongsiri

Thailand

Chayut Juntrakul

Thailand

Decha Varachun

Thailand

Eakchayong Pornkajornkijkul

Thailand

Imhathai Suwatthanasilp

Thailand

Ithipol Tangchaloke

Thailand

Jakapan Vilasineekul

Thailand

Nipan Oranniwesna

Thailand

Nuttha Charoenpanich

Thailand

Pakorn Singsha

Thailand

Sawanya Chantarasamai

Thailand

Thanaporn Sukcharoen

Thailand

Titapa Rongruangvanich

Thailand

JAYOTO

Thailand

THAILAND GLASS ART FESTIVAL 2018 (TGAF)