EN | TH
 

HANDLE WITH CARE

22 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2561

ณ “Tentacles Art Space”

ซ.นราธิวาส 22 , กรุงเทพ

  แก้วเดินทางคู่กันกับประวัติศาสตร์ของโลกและวิวัฒนาการของมนุษย์ ผ่านมากว่า 3,500 ปีก่อนคริสต์กาลเราพยายามทำความรู้จักกับโลกของวัสดุโบราณที่เราไม่คุ้นชิน หาความเป็นไปได้การนำคุณสมบัติของวัสดุเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน เสมือนมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เรียนรู้เครื่องมือเครื่องใช้ จนถึงปัจจุบันเราได้รู้จักแก้วในสถานะที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงการเป็นวัตถุทางศิลปะ

 

  “Handle with care” คือนิทรรศการศิลปะจากแก้ว สำรวจกายภาพ ความหมายของวัสดุโดยศิลปินหญิงรุ่นใหม่ ในการมุ่งสำรวจหาแนวทางการสร้างสรรค์ผ่านการทดลองกับวัสดุใหม่ ความโปร่งใส เปราะบาง และการแปรเปลี่ยนสภาพทางเคมีของแก้วนำพาศิลปินเข้าไปสู่โลกใบใหม่แห่งการสำรวจ และการตระหนักในเนื้อแท้ของวัสดุได้นำพาศิลปินไปพบแนวทางของการสร้างสรรค์เฉพาะตน ภายใต้กรอบความคิดสำคัญที่ว่าด้วยสำนึกในวัสดุและการอุปมาอุปมัย

เกี่ยวกับศิลปิน

  ธนาพร สุขเจริญ (ฉะเชิงเทรา, 2535) เกิดและเติบโตมาในครอบครัวทำธุรกิจผลิตตู้ปลา จากประสบการณ์การเฝ้ามองคุณพ่อประกอบกระจกตู้ปลา เธอจึงมีความคุ้นเคยกับเปราะบางของกระจกเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาหลายปีของการสร้างสรรค์งานศิลปะ ธนาพรยังคงมุ่งมั่นต่อการค้นหาคุณสมบัติพิเศษของแก้วในรูปแบบและวิธีการต่างกัน ในนิทรรศการนี้ธนาพรเลือกนำเสนอ “สีและแสงสะท้อน” ที่ค้นพบจากการเฝ้าสังเกตเงาตกกระทบของแสงบนพื้นผิวกระจก รวมถึงวัสดุอื่นเช่น น้ำและน้ำมัน ซึ่งมีสถานะโปร่งแสง ผลงานในนิทรรศการนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดลองในมุมมองใหม่ที่เธอมองเห็นในกระจก

 

  ธนาพร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี 2559 เคยจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ปี 2017 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Glass Artist ณ BGC Glass Studio บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) และพำนักอยู่ในจังหวัดปทุมธานี

 

  ฐิตาภา รุ่งเรื่องวานิช (กรุงเทพฯ, 2534) สนใจความสัมพันธ์ของเพศหญิงและชายในช่วงกระบวนการสืบพันธุ์ จนกระทั่งระยะการแบ่งตัวของเซลล์ในการปฏิสนธิทารก ในฐานะแม่ผู้ให้กำเนิด ฐิตาภาได้สัมผัสถึงวัฐจักรที่วนเวียนไปอย่างไม่จบสิ้นในความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ที่ประกอบไปด้วยการปฏิสัมพันธ์ทางกาย ความอ่อนไหวและเปราะบางทางใจ ตลอดจนการปฏิสนธิ ระยะขั้นของการแบ่งเซลล์ตัวอ่อนในขณะตั้งครรภ์ เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เธอมุ่งหากระบวนการในการนำเสนอผลงานประติมากรรม ในนิทรรศการชุดนี้ฐิตาภาแปรความหมายของคำว่า “ความสัมพันธ์อันเปราะบาง” ผ่านการอุปมาอุปมัยนำเสนอด้วยผลงานประติมากรรมแก้ว

 

  ฐิตาภา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม (Initiative program mixed media, Silpakorn) มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี 2558 เคยจัดแสดงผลงานเดี่ยวในนิทรรศการ Self-image ณ Ekamian, 2018, โครงการ Brand New Art Projects (2015), เป็นหนึ่งในศิลปินที่ร่วมสนทนาบนเวที TED x ChiangMai จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2016,นิทรรศการ UNDER THE SAME SUN ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (Art Centre Silpakorn University (2016), ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Glass Artist ณ BGC Glass Studio บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) และพำนักอยู่ในจังหวัดปทุมธานี