EN | TH
 

นิทรรศการ RE-HEAT

RE-HEAT 1/3/19 - 31/3/19

  เมื่อความร้อนเปลี่ยนเม็ดทรายให้กลายเป็นแก้ว... แก้วกลายเป็นวัสดุที่ท้าทายมนุษย์ให้สร้างสรรค์ จากภาชนะ เครื่องประดับ ฯลฯ สู่งานศิลปะ ด้วยคุณสมบัติพิเศษ แก้วทั้งโปร่งใส โปร่งแสง แข็งแต่เปราะบางในเวลา เดียวกัน และเมื่อได้รับความร้อนอีกครั้ง แก้วก็อ่อนตัว พร้อมเปลี่ยนรูป หลอมละลายเข้าหากัน ยืด ขยาย สามารถตัด ดัด หรือปั้นแต่งได้ตาม ต้องการ ศิลปินทั้ง 4 จากบีจีซีกล๊าสสตูดิโอ ร่วมค้นหาความเป็นไปได้ที่หลากหลาย จากคุณสมบัติพิเศษและกระบวนการทำงานเฉพาะกับวัสดุแก้ว...เพื่อสร้างงานศิลปะแก้วในแบบฉบับของตนเอง

  ภาพถ่ายโดยคุณ สงวนศรี ตรีเทพประติมา