EN | TH

อารยา แผนพรหม

วันเกิด : 12 พฤษภาคม 2535
สัญชาติ : Thailand
อีเมล์ : aphanprom@gmail.com

ประวัติการศึกษา

2560   :   กำลังศึกษาระดับศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
2554   :   ระดับศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม  ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
2548   :   ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6  โรงเรียนสตรีนนทบุรี
2542   :   ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

ประวัติการแสดงผลงาน

2561
 • ทุนสนับสนุนโปรแกรมการศึกษาช่วงภาคฤดูร้อนปี 2561  ณ Corning Museum of Glass สหรัฐอเมริกา
 • ผู้ช่วยสนับสนุนการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยเทคนิคเป่าแก้ว  บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
2560
 • ผู้ช่วยสนับสนุนการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วนเทคนิคเป่าแก้ว  บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
 • ผู้เข้าร่วมอบรมศิลปะการเป่าแก้ว บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
2559
 • ผู้ฝึกสอนค่ายศิลปะ โครงการสิงห์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 8  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน)

เกียรติประวัติ

2559

 • KENPOKU ART, Old Hatsubara elementary school, เมืองอิบารากิ, ประเทศญี่ปุ่น
 • ลุกยัง, แสดงผลงานนักศึกษา, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร
2557
 • So far so good 2, แสดงผลงานนักศึกษา, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร
2556
 • นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด "ตามฝัน...สุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน", ร่วมแสดงผลงาน, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร
 • Sea air land, แสดงผลงานนักศึกษา, ร้อยสีแกลอลี, กรุงเทพมหานคร
2555
 • 10 steps, แสดงผลงานนักศึกษา, หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร
 • Creativity exhibition, แสดงผลงานนักศึกษา, หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร

Dusk
Solid sculpted with cold-working
6.2 x 8 x 2.5 cm., 6.2 x 8 x 3 cm.

Untitled (Cave Point)
Pate de vere and copper
High 6.5 cm