EN | TH
 

กิจกรรมจัดแสดงผลงานศิลปะ Re - Heat vol.2 “In Your Area”

Re - Heat vol.2 “In Your Area”

“เมื่อความร้อนเปลี่ยนเม็ดทรายให้กลายเป็นแก้ว...”

  แก้วกลายเป็นวัสดุที่ท้าทายมนุษย์ให้สร้างสรรค์ จากภาชนะ เครื่องประดับ ฯลฯ สู่งานศิลปะ ด้วยคุณสมบัติพิเศษ แก้วทั้งโปร่งใส โปร่งแสง แข็งแต่เปราะบางในเวลาเดียวกัน และเมื่อได้รับความร้อนอีกครั้ง แก้วก็อ่อนตัว พร้อมเปลี่ยนรูป หลอมละลายเข้าหากัน ยืด ขยาย สามารถตัด ดัด หรือปั้นแต่งได้ตามต้องการ นิทรรศการ Re-Heat vol. 2 ครั้งนี้ ศิลปินทั้ง 4 จากบีจีซี กล๊าส สตูดิโอ ร่วมค้นหาความเป็นไปได้ที่หลากหลาย จากคุณสมบัติพิเศษและกระบวนการทำงานเฉพาะกับวัสดุแก้ว...เพื่อสร้างงานศิลปะแก้วในแบบฉบับของตนเอง

 

นิทรรศการ:
20 ธันวาคม 2562 -16 มกราคม 2563
เวลา 17:00 - 18:00 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี