EN | TH

ฉัตตกาญจน์ วงษ์ศิริ

วันเกิด : 1 มกราคม 2513
สัญชาติ : Thailand
โทรศัพท์ : 08-6911-8687
อีเมล์ : chattakan.v@gmail.com

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์) [ศ.บ.(ประติมากรรม)] คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 • โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ประวัติการแสดงผลงาน

2560 :

 • ร่วมแสดงนิทรรศการ ประติมากรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ , หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร , กรุงเทพฯ

2555 :

 • นิทรรศการภาพถ่ายและประติมากรรมนูนต่ำเพื่อผู้พิการทางสายตา “จากตาเราสู่ใจเขา” ,Terminal21 ,กรุงเทพฯ

2554 :

 • สร้างงานพระพุทธรูป ประติมากรรมเพื่อชุมชน สำนักสงฆ์สพปืน จังหวัดน่าน
 • สร้างงานประติมากรรมในงานเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี
 • สร้างงานประติมากรรม ภายใต้หัวข้อ “อัตลักษณ์ล้านนา”โดยความร่วมมือจาก 9 สถาบัน

2553 :

 • สร้างงานประติมากรรมเพื่อชุมชน สำนักสงฆ์สพปืน จังหวัดน่าน

เกียรติประวัติ

2550                   

 • ชนะเลิศการแข่งขันวาดเส้น หุ่นนิ่ง ระดับเขตการศึกษา เขต 4
 • ชนะเลิศการแข่งขันวาดเส้น หุ่นนิ่ง ระดับจังหวัดปทุมธานี
 • รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดเส้น หุ่นนิ่ง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2550 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี

Untitle 1
Sculpted Glass
25 x 17 x 31 cm.

Ice & Fire
Sculpted Glass
14 x 15 x 24 cm.

สายน้ำของพ่อ
Hand blown glass
11.5 x 11.5 x 41 cm.

แผ่นดินของพ่อ
Hand blown glass
Hand blown glass

Untitle 2
Sculpted Glass
23 x 17 x 20 cm.

Untitle 3
Sculpted Glass
22 x 28 x 17 cm.

Untitle 4
Sculpted Glass
24 x 31 x 19 cm.

ภาพเหมือนของความคิด
Blown Glass, Sculpt Glass
-